Lurifax said on terrengsykkel.no

Logget nettchat med Karen og bestilte et sett med hjul fra de i dag. Valget ble CP50C. Spurte om litt løst og fast, og spurte om hun ikke kunne sende med et sett med solbriller også, joda det gikk fint :-)
Så til poenget. Hun lurte på om jeg kjente NN fra Norge. Humret litt for meg selv når hun spurte, og forklarte at Norge er et land det også, og ikke en liten by. Hun ga seg derimot ikke - årsaken var enkelt og greit at hun lurte på om jeg kunne levere noen eiker de hadde glemt å shippe til en Norsk kunde.
Hun ga meg navnet. Jeg tok et søk på gulesider, fant personen og koblet det til denne tråden som jeg har lest til fulle. Sendte vedkommende en SMS, viste seg at han bor i Oslo (Hvor jeg jobber) Så da sender hun med eikene i min pakke, vedkommende får sine eiker og alle er happy.
Synes dette var en litt artig sak, som viser at folk i Østen er stolte og vil gjøre mye for å rette opp i feil og mangler.
Bestilte med noen eiker ekstra selv også i samme slengen. Så får man håpe på god kvalitet og at man aldri trenger de :-) 9$ er de sikkert verdt uansett.

I translations it from the Norwegian:

Logged web chat with Karen and ordered a set of wheels from today. The choice was CP50C. Asked about a little this and that, and asked if she could send a set of sunglasses as well, yes it was nice :-)
So to the point. She wondered if I knew NN from Norway. Chuckled a little to myself when she asked, and explained that Norway is a country too, and not a small town. She did however is not - the reason was simply that she wondered if I could deliver some spokes they had forgotten to shipped to a Norwegian customer.
She gave me the name. I did a search on yellow pages and found the person and attached it to this thread that I have read to the full. Sent a SMS he showed that he lives in Oslo (where I work) So she sends the spokes in my package, they get their spokes and everyone is happy.
I think this was a fun little thing that shows that people in the East is proud and will do much to rectify the mistakes.
Ordered a few extra spokes yourself in the process. So hope you get good quality and that you will never have those :-) 9 $ is surely worth anyway.

 

from: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1408513&page=8